top of page

FILOSKOP

Filoskop - “kärleksfull insikt”, från grekiska Philo - vän eller kärlek och Skopein – att se eller observera

Filoskops förhållningssätt utgår från att vi människor har ett omedvetet känsloliv som påverkar våra beslut och vårt agerande. Det gör att vi människor inte alltid är objektivt rationella och att vi ibland står i vägen för oss själva i vårt professionella och privata liv.

 

Genom att öka vår medvetenhet om de känslor, tankar och beteenden som formar våra liv och färgar vår värld kan vi bättre hantera våra utmaningar, göra andra val och hitta lösningar för att maximera våra egna resurser och faktiska möjligheter.

Medvetenhet är faktiskt så avgörande att det idag markerar en brutal skiljelinje mellan dem som fattar medvetet grundade beslut och självsäkert navigerar i det privata som professionella livet - och mellan dem som grundlöst följer de senaste trenderna och omedvetet låter sig styras av känslor, algoritmer och gamla begränsande vanor. 

Filoskops ambition är att bidra till professionellt som personligt värdeskapande genom att hjälpa ledare att vidga och fördjupa sitt inre och yttre perspektiv och med hjälp av detta uppnå ett starkare ledarskap och ett större personligt välmående. 

Filoskop består vid sidan av mig av ett nätverk av terapeuter, filosofer och affärsrådgivare som beroende på situation och behov kan inkluderas i arbetet.

bottom of page