top of page

Director Development

En strukturerad utvecklingsprocess mot ett starkare ledarskap och ett större välmående


INFORMATION - SE

Director Development är en strukturerad process om 8 sessioner som genom fördjupad självinsikt lägger grunden för ett starkare ledarskap och ett större personligt välmående. Utvecklingsprocessen startar med en konkret målsättning som du efter programmet skall ha svar till att lösa. Under processen breddar och fördjupar du din insikt om dig själv och hur du uppfattar världen, och får förståelse för hur du både bidrar, och står i vägen för dig själv i ditt liv. Med förvärvade insikter kommer du förutom att lösa ditt konkreta mål kunna ta ett mer medvetet grepp om ditt liv och styra det mot än mer meningsfulla och ändamålsenliga handlingar, ett starkare ledarskap och ett större personligt välmående. Hör av dig så får du mer information: indre@filoskop.se Tid: 60 min / session Antal: 8 sessioner / 1-2 gånger per vecka Plats: Ditt kontor, Filoskops samtalsstudio eller online INFORMATION - EN Director Development is a structured process of 8 sessions that, through deepened self-insight, lays the foundation for stronger leadership and a greater personal wellbeing. The development process starts with a concrete goal setting that you should have answers to solve after the program. During the process, you broaden and deepen your understanding of yourself and how you perceive the world, and gain an understanding of how you both contribute to and stand in the way of yourself in your life. With acquired insights about yourself, in addition to solving your concrete goal, you will be able to take a more conscious grip on your life and direct it towards even more meaningful and purposeful actions, stronger leadership and greater personal wellbeing. Get in touch and you will receive more information: indre@filoskop.se Duration: 60 min / session Number: 8 sessions / 1-2 times per week Location: Your office, Filoskop's client studio or online


KONTAKT

+46735068662

indre@filoskop.se

Engelbrektsgatan 33, Stockholm, Sweden


bottom of page