top of page

Executive Talks

Utforskande samtal för att få ut det bästa av dina beslut och handlingar


INFORMATION - SE

Utforskande samtal som rör sig på och utanför din professionella arena med fokus på fördjupad förståelse, vidgat perspektiv och upptäckt av nya möjligheter. I våra konfidentiella samtal får du möjlighet att reflektera över dig själv som ledare och människa och vad du vill uppnå. Här behöver du inte censurera dig själv och kan känna dig fri att prata om det som du kanske inte känner dig bekväm att diskutera med din familj, dina kollegor eller styrelse. Du finner en neutral part som utan värderingar kan spegla och ge dig perspektiv på det du vill lösa, ta hand om eller förstå. Utkomsten av samtalen är en djupare förståelse av dig själv och ditt värv som gör att du kan fatta väl förankrade professionella som personliga beslut för ett medvetet handlande mot en meningsfull och fruktsam framtid. Hör av dig så får du mer information: indre@filoskop.se Tid: 60 min / session Antal: 10 sessioner som du fritt disponerar Plats: Ditt kontor, Filoskops samtalsstudio eller online INFORMATION - EN Exploratory conversations that traverse on and off your professional arena, focusing on deepened understanding, expanded perspectives, and the discovery of new possibilities. In our confidential discussions, you have the opportunity to reflect on yourself as a leader and as an person, contemplating what you wish to achieve. Here, you don't need to censor yourself and can feel free to discuss matters you might not feel comfortable sharing with your family, colleagues, or board. You'll find a neutral party who, without imposing values, can mirror and provide perspective on what you want to address, take care of, or comprehend. The outcome of the conversations is a deeper understanding of yourself and your vocation that allows you to make well-grounded professional and personal decisions for conscious action toward a meaningful and fruitful future. Get in touch and you will receive more information: indre@filoskop.se Duration: 60 min per session Number: 10 sessions at your discretion Location: Your office, Filoskop's client studio, or online


KONTAKT

+46735068662

indre@filoskop.se

Engelbrektsgatan 33, Stockholm, Sweden


bottom of page